När man testar sig för COVID så drar man sitt strå till stacken för att utrota pandemin. Tyvärr så finns det dock, alldeles för många ”om-och-men” när det kommer vill varför det är bra att testa sig.

Idag ska vi ta en titt på dessa frågor och funderingar som du kanske har, varför är det bra att testa sig, och när skall man göra det? Fortsätt läsa så skall vi ta reda på det.

Du kan vara i riskgrupp utan att veta om det

COVID sprids snabbt och hänsynslöst, och smitta kan ske på många olika sätt. En vanlig tanke är att du inte är i riskgruppen och därför inte behöver testa sig, men det är absolut inte sant.

Förutom att dina nära och kära kan vara i riskgrupper, så kan även du vara det utan att du vet om det.

Detta är Folkhälsomyndighetens lista på påvisade tillstånd som har en högre riskfaktor vid smitta:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Downs syndrom

Många av tillstånden på listan kan vara oupptäckta och ge svåra komplikationer vid eventuell smitta. Därför är det bra att man testar sig så att man kan få rätt hjälp innan det är för sent.

Du kan smitta, även utan symptom

Det är inte helt ovanligt att man är positiv för COVID utan att man har några symptom. Problemet är då att smittan sprids vidare utan att du vet om det.

Även fast risken för ytterliggare smitta minskar när man är sjuk utan symtom så finns det en stor risk att du sprider vidare sjukdomen till någon av dina nära och kära, och kanske är någon av dem i riskgruppen?

Om du testar dig med jämna mellanrum så vet du säkerligen om du är smittad eller inte, och kan då ta förebyggande åtgärder för att förhindra ytterligare spridning.

Det hjälper regeringen att anpassa sig efter smittan

När du testar dig, vare sig du är positiv eller negativ så hamnar du anonymt i statistiken. Och det är statistiken som regeringen utgår ifrån när de inför nya regulationer och restriktioner.

Om du inte testar dig men fortfarande blir sjuk så existerar du inte i tabellen. Om det då är ett flertal människor som är likasinnade så finns inte möjligheten för samhället att vidta åtgärder i god tid.

Problemet blir då uppenbart, smittan ökar och fler restriktioner kommer att krävas. Så för din och allas välmående och överlevnad så bör du testa dig regelbundet.

Det ger mer insikt i hur pandemier fungerar

Tidigare i människans historia har vi inte haft möjlighet att samla tester och data på samma sätt som vi kan nu, därför är det viktigt att testa sig, då det bidrar med mer information till hur smitta sprids.

COVID är smittsamt, obehagligt och i några fall, dödligt. Världen behöver samla in data för att bättre förstå hur COVID sprids, vilka som är i riskgrupp, och hur man bäst behandlar det. Både för den pågående pandemin, och eventuellt framtida pandemier.

Varför är det bra att testa sig med antikropp test?

Om du har varit sjuk i COVID eller haft misstankar om det så är det bra för din skull att göra ett antikropptest.

Det är vanligt att folk får en känsla av trygghet efter att de har tillfrisknat, men det är inte garanterat att din kropp har byggt upp antikroppar mot COVID. Därför är det viktigt att du testar dig så att du vet med säkerhet om du är skyddad.

Antikroppar är inget garanterat skydd mot ytterliggare smitta. Däremot så är det påvisat att folk med antikroppar har mer skydd mot att bli allvarligt sjuka i COVID, och det skyddet håller upp till 6 månader efter att provet har tagits. Ett positivt test för antikroppar betyder även att din risk för att smitta andra är mindre.

Vill du hjälpa samhället genom att testa dig? Klicka vidare här för att boka en tid.