Ända sedan COVID pandemin påbörjade så har det spridits mycket desinformation, lögner och myter kring PCR-test. Först och främst är det viktigt att inse att det finns folk som tjänar pengar på att sprida desinformation, då det generar många klick och annonsintäkter med kontroversiella åsikter. Därför är det viktigt att utbilda sig och hålla ett öppet sinne för att inte motverka framstegen som världen redan mot pandemin.

Idag ska vi ta en titt på 3 myter som ofta cirkulerar kring PCR.

Folkhälsomyndigheten har sagt att PCR inte upptäcker COVID

Falskt

Folkhälsomyndigheten skrev för ett tag sen en artikel som lätt kan misstolkas, och har gett kol på elden för myter om att PCR-test inte fungerar.

Meningen i fråga är “PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Precis som meningen lyder kan PCR-test inte avgöra om du är smittsam. Dock så kan PCR definitivt avgöra om du bär på smittan. En viktigt distinktion för att uppfatta artikelns verkliga mening.

Det fanns även ett populärt urklipp som cirkulerade med Kary Mullis, uppfinnaren av PCR-test och nobelpris vinnare. urklippet var taget helt ur kontext för att sprida desinformation och handlar om ungefär samma sak som FHM gick ut med.

Artikeln i fråga var är gammal och handlade om PCR-tester för att upptäcka HIV smitta, där “Kary Mullis” beskrev det så här:

“PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral load tests actually count the number of viruses in the blood, these tests cannot detect free, infectious viruses at all; they can only detect proteins that are believed, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves.”

Det finns 3 fel i den här myten.

  1. Det var inte en quote från Kary Mullis, snarare en artikel som skrevs av John Lauritsen.
  2. Det handlar inte om COVID, utan om HIV.
  3. Innebörden är exakt samma, den hänvisar till att PCR-test inte kan avgöra hur smittsam personen med HIV är. Alltså, hur lätt personen i fråga kan sprida viruset vidare.

PCR-test ger ofta fel svar

Falskt

Både i början av pandemin och under tidens gång har det slängts runt siffror och procenter med antalet felsvar som PCR ger. Bortsett från att dessa siffror ofta är manipulerade och vinklade så finns det två kategorier som avgör ett PCR-tests säkerhet.

1. När testet var taget

En avgörande faktor i hur säkert ett PCR-test är beror på tidpunkten det var taget. I början av smittan när symtomen är som värst hamnar virusets arvsmassa i svalget och näsan. Efter att tiden går så försvinner arvsmassan mer och det blir svårare att få ett säkert resultat. Därför hänvisar man till karantän och restriktioner för de som varit smittade då PCR-test kan ge ett negativt svar efter t.ex 8 dagar medans du fortfarande bär på smittan. Om du testar dig så fort som möjligt när du visar symtom så kommer du få ett garanterat resultat.

2. Hur testet utfördes

När PCR-test började användas för COVID tester gav det mycket osäkrare provsvar än vad det gör nu. Det beror helt enkelt på att efterfrågan av PCR-test höjdes enormt, vilket ledde till personalbrist och stress som påverkade provsvarens säkerhet. Nu när läget har stabliserats och vården har kommit ikapp är det inte längre ett problem.

Sedan är det viktigt att tänka på att inget test i hela världen kan ge 100% säkra provsvar. Även om det är en extremt låg chans för felsvar så kan det i ovanliga fall hända.

PCR-test är smärtsamt

Falskt

PCR-test är relativt enkla och skonsamma att utföra. I vissa fall kan det ge obehag med en provpinne i svalget och man kan känna att man behöver hosta, vilket är helt normalt. När det tas i näsan kan det kittlas och framkalla nysningar, vilket också är helt normalt. I det stora hela är PCR-test inte smärtsamt alls.

Har du andra frågor och funderingar om PCR-test? Kontakta oss så ger vi svar på det direkt.