COVID-19: Regler i Sverige under 2021

Corona Regler i Sverige 2021


Med regeringens plan att lyfta alla restriktioner mot slutet av September så tänkte vi gå igenom månad för månad hur restriktionerna kan komma att se ut. Med lättade restriktioner för skolor, restauranger, evenemang och arbete så ser det ljust ut för att kunna återgå till det normala igen.

OBS. Det som står i den här artikeln är skrivet 2021-06-16 och kommer med stor sannolikhet att ändras under årets gång. Kolla gärna igenom länkarna längst ner på sidan för att se de senaste kraven och restriktionerna.

Regeringens plan för lättade restriktioner

Regeringen har en plan för hur restriktioner och krav kommer att se ut under 2021. Planen är uppdelad i 5 steg och kommer ändras löpande beroende på situationen.

Steg 1. (1 Juni)

Det första steget har redan inträffat och visar lättade restriktioner för sammankomster, offentliga tillställningar, nöjesparker, marknader, restauranger och serveringsställen.

För tivoli och marknader så innebär lättnaderna att fler personer kan besöka dem med ett höjt deltagartak. Kravet för smittskyddsåtgärder ligger dock kvar hos verksamhetsutövaren.

För restauranger och serveringsställen har öppettiderna nu förlängts till 22.30. Det innebär att sista beställningen på dryck sker senast 22.00 och att alla gäster måste lämna lokalen innan 22.30. Lokaler för privata fester med mer än 8 personer är fortfarande inte tillåtet.

Utöver dessa ändringar kommer även läger och cuper (i mindre skala) inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar för vuxna (Max 150 deltagare) kommer även tillåtas utomhus. Råder om distansundervisning för utbildning hos vuxna tas också bort.

För offentliga sammankomster inomhus får nu 50 personer vistas så länge det finns sittplatser till alla. Utomhus får 100 personer vistas, och 500 om det finns sittplatser.

Steg 2 (1 Juli)

Ytterligare en höjning på deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Folkhälsomyndighetens rekommendationer till individer när det gäller idrotts- och fritidsverksamhet tas bort helt.

Öppettider för restauranger och serveringsställen förlängs och reglering på serveringsställen utomhus gällande maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort.

Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, dock gäller rekommendation om att helst ses utomhus fortfarande.

Råd till föreningar om att skjuta upp eller genomföra möten på distans lättas upp så länge det kan ske utan trängsel.

Steg 3 (15 Juli)

Privata fester i hyrda lokaler tillåts nu för 50 personer.

Rådet om munskydd i kollektivtrafik tas bort. Det rekommenderade antalet passagerare för långväga kollektivtrafik tas också bort.

Begränsningarna på antal personer per kvadratmeter tas bort både inomhus och utomhus.

Steg 4 (Obestämt datum i September)

Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort.

Restriktionerna för restauranger och serveringsställen kommer lättas ytterligare.

Steg 5 (Obestämt datum)

Alla kvarvarande restriktioner tas bort. Det gäller trängselregler för handelsplatser, kultur evenemang och fritidsverksamhet.

Restriktioner om att arbeta och studera på distans, undvika trängsel och hålla en särskilt bra handhygien tas bort.

Uppdatering

De allmänna råden förlängs från 30 Juni till 30 September.

Det allmänna råden är följande:

  • Stanna hemma vid symtom på COVID-19
  • Begränsa nya nära kontakter
  • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt
  • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel.

 

Resa till Sverige

Som utländsk medborgare är det ett krav att visa antigentest taget de senaste 48 timmarna för att kunna resa in i Sverige.

Svenska medborgare är undantagna från kravet att uppvisa negativt COVID-19 test vid inresa i Sverige. Det gäller även för personer under 18 år och personer med uppehållstillstånd i Sverige.

Obs: Alla personer, även de som faller under ett undantag för krav på att uppvisa negativt Covid-test vid inresa i Sverige, bör i vilket fall som helst, innan avresa, informera sig genom flygbolaget och lokala myndigheter i eventuellt transitland angående eventuella restriktioner. 

 

Skolor

Folkhälsomyndigheten siktar på att undervisning för personer under 18 kommer ske på plats i skolan efter sommarlovet 2021. Dock så kommer resurser läggas på att begränsa smittspridning, särskilt i början av terminsstarten.

För elever i gymnasie eller högskola är planen också att undervisning kommer att ske i skolan. Även där kommer det krävas extra resurser för att minska smittspridningen.

För lärare och personal på skolor gäller de rådande rekommendationerna för arbetsplatser. Jobba hemifrån om det är möjligt, och ge möjlighet till personalen att hålla avstånd.

Jobb

Dessa rekommendationer är del av de allmänna rekommendationerna som beräknas hålla till 30 September.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man arbetar hemifrån om det är möjligt. För personer där det inte är möjligt bör man undvika kollektivtrafik eller andra färdsätt där det blir trängsel.

På arbetsplatsen ska man undvika trängsel under möten, raster och omklädningsrum.

Det är arbetsgivaren som avgör om, hur och när arbeta på distans tillåts. Det är även arbetsgivaren som har ansvar för din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån.

Sjukskrivning

För mer information om sjukskrivning hänvisar vi dig till försäkringskassans hemsida.

A-kassa

Mellan Mars - December 2020 har 1 kalendermånad räknats som 4 för de som är med i A-kassa. Från början 2021 räknas dock 1 månad som vanligt igen. 

Företag kan lägga sin verksamhet vilande och få ersättning av a-kassa. Om det är flera delägare måste samtliga pausa verksamheten.

Korttidspermittering är slut från och med 1 Juni 2021.

Förhoppningsvis kommer planen gå i lås så att vi kan återgå till det normala. Under tiden så gäller fortfarande flera restriktioner samt allmänna råd om att tvätta händerna och hålla avstånd.

OBS. Det som står i den här artikeln är skrivet 2021-06-16 och kommer med stor sannolikhet att ändras under årets gång. Kolla gärna igenom länkarna längst ner på sidan för att se de senaste kraven och restriktionerna.

 

Klickbara Länkar:

Inresa till Sverige
Regeringens plan
Folkhälsomyndigheten

Skola & Utbildning
A-kassa
Krisinformation
Restauranger
Arbete