Ledningen för Scantest är ledsna över att meddela sina lojala kunder att Hyllie test center i Malmö stänger sina dörrar idag, den 26 november 2021.

Beslutet fick fattas eftersom hyresavtalet om långtidsparkeringen nu har upphört och ägarna har bestämt sig för att använda platsen för sina egna ändamål och bebyggelse. 

Scantest har inte lyckats att hitta ett alternativt utrymme i närheten, så det finns inget annat alternativ för det som var ett av de första storskaliga Covid-19 testcenter i Malmö än att stänga.

Platsen var tänkt att vara en tillfällig lösning samtidigt som företaget förvärvade nya lokaler. Efterfrågan på tester, och i synnerhet en drive-through, blev dock så stor att centrumet behövde hållas öppet, särskilt när tusentals Öresundspendlare krävde ett prov var 48:e timme. Under sin mest hektiska tid hjälpte centret 1 000 personer per dag och bidrog på så sätt till att bromsa spridningen av viruset inom regionen och över Öresund.

Nu när vaccinations graden är hög och efterfrågan på testning har minskat kan vi mer än väl betjäna våra kunder på vårt moderna och skräddarsydda testcenter på Lokgatan 12, bara några steg från Malmös centralstation. Det är också ett mycket mer väderbeständigt alternativ, med den kalla och mörka vintersäsongen framför oss.

Naturligtvis övervakar företaget ständigt den nuvarande Covid-19-situationen och behovet av tester i regionen. Scantest utesluter inte att ytterligare ett center öppnas om det skulle behövas. Vårt huvudmål är fortfarande att hjälpa till med säker och fri rörlighet för människor under hela pandemin.

Du hittar vårt Malmö C-center bara några steg från Centralstationen, nära taxihållplatsen och hämtnings- och avlämningsområdet.

Scantest Malmö C, Lokgatan 12 Malmö