Scantest Hyllie Center kommer att stänga

Ledningen för Scantest är ledsna över att meddela sina lojala kunder att Hyllie test center i Malmö stänger sina dörrar idag, den 26 november 2021.

Beslutet fick fattas eftersom hyresavtalet om långtidsparkeringen nu har upphört och ägarna har bestämt sig för att använda platsen för sina egna ändamål och bebyggelse. 

Scantest har inte lyckats att hitta ett alternativt utrymme i närheten, så det finns inget annat alternativ för det som var ett av de första storskaliga Covid-19 testcenter i Malmö än att stänga.

Platsen var tänkt att vara en tillfällig lösning samtidigt som företaget förvärvade nya lokaler. Efterfrågan på tester, och i synnerhet en drive-through, blev dock så stor att centrumet behövde hållas öppet, särskilt när tusentals Öresundspendlare krävde ett prov var 48:e timme. Under sin mest hektiska tid hjälpte centret 1 000 personer per dag och bidrog på så sätt till att bromsa spridningen av viruset inom regionen och över Öresund.

Nu när vaccinations graden är hög och efterfrågan på testning har minskat kan vi mer än väl betjäna våra kunder på vårt moderna och skräddarsydda testcenter på Lokgatan 12, bara några steg från Malmös centralstation. Det är också ett mycket mer väderbeständigt alternativ, med den kalla och mörka vintersäsongen framför oss.

Naturligtvis övervakar företaget ständigt den nuvarande Covid-19-situationen och behovet av tester i regionen. Scantest utesluter inte att ytterligare ett center öppnas om det skulle behövas. Vårt huvudmål är fortfarande att hjälpa till med säker och fri rörlighet för människor under hela pandemin.

Du hittar vårt Malmö C-center bara några steg från Centralstationen, nära taxihållplatsen och hämtnings- och avlämningsområdet.

Scantest Malmö C, Lokgatan 12 Malmö

 


Ett meddelande till våra värdefulla kunder

This week, you may have read news regarding IVO's criticism of our PCR test method.

No PCR tests, either with us at Scantest or any other test center in the world, are 100% safe. As previously mentioned, we have the greatest confidence in the tests we perform based on the continuous and detailed information we receive from our supplier with many years of experience in the industry.

Since the contacts with IVO began, we have started using new PCR tests which, according to the manufacturer, are approved for use on asymptomatic patients. We therefore believe that for some time now we have been acting in accordance with the decision made by IVO, and we intend to submit a letter to IVO in the near future that clarifies this situation. Due to our position on this issue, there is no reason to discontinue our test operations until IVO has been given the opportunity to evaluate the test method currently in use.

Our entire business, and in particular our hygiene processes, puts the safety of both staff and customers first and foremost. During all the time we have been active in testing for Covid-19, it has been our obvious mission to do our utmost to limit the spread of the virus - something we are extremely proud of.

Vector by Vecteezy


EU covidbevis logo

Scantest ansluter till Eu:s Covidbevis

Scantest är nyligen ansluten till Europeiska unionens Covid -certifikat. Det innebär att våra kunder som är europeiska medborgare eller invånare som vill resa inom EU kan nu testas för covidbevis hos oss på Scantest och mottag ett digitalt eller utskrivet reseintyg utfärdat av e-hälsomyndigheten.

Certifikatet möjliggör fri och obehindrad rörelse i hela EU och dess giltighet och autenticitet kan verifieras av alla medlemsstater. Testresultaten är giltiga i några få dagar till högst sju dagar, beroende på testmetoden. Det är fortfarande resenärens eget ansvar att kontrollera med sina resmål vilka test som krävs för inresa och vilken giltighet som gäller för testet. 

Vid mottagande av ett negativt testresultat blir intyget tillgänglig digitalt via en digital brevlåda (Kivra, Min bildighetspost, Digi-mail eller E-boks) för svenska invånare och medborgare. Scantest kan också utfärda ett utskrivet certifikat till kunder utan e-legitimation. Detta kommer att finnas tillgängligt för upphämtning på kvällen samma dag som testet ägde rum beroende på vilket test du väljer. Kunderna kommer att fortsätta att få Scantests normala reseintyg eller läkarintyg som är tillgängligt för alla och gäller för resor inom EU och internationellt.

Tjänsten är nu tillgänglig på alla våra testcenter för både våra antigen- och PCR-tester. Du kan boka en tid och begära ditt EU -certifikat här.


COVID-19: Regler i Sverige under 2021

Corona Regler i Sverige 2021


Med regeringens plan att lyfta alla restriktioner mot slutet av September så tänkte vi gå igenom månad för månad hur restriktionerna kan komma att se ut. Med lättade restriktioner för skolor, restauranger, evenemang och arbete så ser det ljust ut för att kunna återgå till det normala igen.

OBS. Det som står i den här artikeln är skrivet 2021-06-16 och kommer med stor sannolikhet att ändras under årets gång. Kolla gärna igenom länkarna längst ner på sidan för att se de senaste kraven och restriktionerna.

Regeringens plan för lättade restriktioner

Regeringen har en plan för hur restriktioner och krav kommer att se ut under 2021. Planen är uppdelad i 5 steg och kommer ändras löpande beroende på situationen.

Steg 1. (1 Juni)

Det första steget har redan inträffat och visar lättade restriktioner för sammankomster, offentliga tillställningar, nöjesparker, marknader, restauranger och serveringsställen.

För tivoli och marknader så innebär lättnaderna att fler personer kan besöka dem med ett höjt deltagartak. Kravet för smittskyddsåtgärder ligger dock kvar hos verksamhetsutövaren.

För restauranger och serveringsställen har öppettiderna nu förlängts till 22.30. Det innebär att sista beställningen på dryck sker senast 22.00 och att alla gäster måste lämna lokalen innan 22.30. Lokaler för privata fester med mer än 8 personer är fortfarande inte tillåtet.

Utöver dessa ändringar kommer även läger och cuper (i mindre skala) inte längre att avrådas för barn och unga. Matcher och tävlingar för vuxna (Max 150 deltagare) kommer även tillåtas utomhus. Råder om distansundervisning för utbildning hos vuxna tas också bort.

För offentliga sammankomster inomhus får nu 50 personer vistas så länge det finns sittplatser till alla. Utomhus får 100 personer vistas, och 500 om det finns sittplatser.

Steg 2 (1 Juli)

Ytterligare en höjning på deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Folkhälsomyndighetens rekommendationer till individer när det gäller idrotts- och fritidsverksamhet tas bort helt.

Öppettider för restauranger och serveringsställen förlängs och reglering på serveringsställen utomhus gällande maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort.

Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas bort, dock gäller rekommendation om att helst ses utomhus fortfarande.

Råd till föreningar om att skjuta upp eller genomföra möten på distans lättas upp så länge det kan ske utan trängsel.

Steg 3 (15 Juli)

Privata fester i hyrda lokaler tillåts nu för 50 personer.

Rådet om munskydd i kollektivtrafik tas bort. Det rekommenderade antalet passagerare för långväga kollektivtrafik tas också bort.

Begränsningarna på antal personer per kvadratmeter tas bort både inomhus och utomhus.

Steg 4 (Obestämt datum i September)

Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort.

Restriktionerna för restauranger och serveringsställen kommer lättas ytterligare.

Steg 5 (Obestämt datum)

Alla kvarvarande restriktioner tas bort. Det gäller trängselregler för handelsplatser, kultur evenemang och fritidsverksamhet.

Restriktioner om att arbeta och studera på distans, undvika trängsel och hålla en särskilt bra handhygien tas bort.

Uppdatering

De allmänna råden förlängs från 30 Juni till 30 September.

Det allmänna råden är följande:

 • Stanna hemma vid symtom på COVID-19
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel.

 

Resa till Sverige

Som utländsk medborgare är det ett krav att visa antigentest taget de senaste 48 timmarna för att kunna resa in i Sverige.

Svenska medborgare är undantagna från kravet att uppvisa negativt COVID-19 test vid inresa i Sverige. Det gäller även för personer under 18 år och personer med uppehållstillstånd i Sverige.

Obs: Alla personer, även de som faller under ett undantag för krav på att uppvisa negativt Covid-test vid inresa i Sverige, bör i vilket fall som helst, innan avresa, informera sig genom flygbolaget och lokala myndigheter i eventuellt transitland angående eventuella restriktioner. 

 

Skolor

Folkhälsomyndigheten siktar på att undervisning för personer under 18 kommer ske på plats i skolan efter sommarlovet 2021. Dock så kommer resurser läggas på att begränsa smittspridning, särskilt i början av terminsstarten.

För elever i gymnasie eller högskola är planen också att undervisning kommer att ske i skolan. Även där kommer det krävas extra resurser för att minska smittspridningen.

För lärare och personal på skolor gäller de rådande rekommendationerna för arbetsplatser. Jobba hemifrån om det är möjligt, och ge möjlighet till personalen att hålla avstånd.

Jobb

Dessa rekommendationer är del av de allmänna rekommendationerna som beräknas hålla till 30 September.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man arbetar hemifrån om det är möjligt. För personer där det inte är möjligt bör man undvika kollektivtrafik eller andra färdsätt där det blir trängsel.

På arbetsplatsen ska man undvika trängsel under möten, raster och omklädningsrum.

Det är arbetsgivaren som avgör om, hur och när arbeta på distans tillåts. Det är även arbetsgivaren som har ansvar för din arbetsmiljö när du jobbar hemifrån.

Sjukskrivning

För mer information om sjukskrivning hänvisar vi dig till försäkringskassans hemsida.

A-kassa

Mellan Mars - December 2020 har 1 kalendermånad räknats som 4 för de som är med i A-kassa. Från början 2021 räknas dock 1 månad som vanligt igen. 

Företag kan lägga sin verksamhet vilande och få ersättning av a-kassa. Om det är flera delägare måste samtliga pausa verksamheten.

Korttidspermittering är slut från och med 1 Juni 2021.

Förhoppningsvis kommer planen gå i lås så att vi kan återgå till det normala. Under tiden så gäller fortfarande flera restriktioner samt allmänna råd om att tvätta händerna och hålla avstånd.

OBS. Det som står i den här artikeln är skrivet 2021-06-16 och kommer med stor sannolikhet att ändras under årets gång. Kolla gärna igenom länkarna längst ner på sidan för att se de senaste kraven och restriktionerna.

 

Klickbara Länkar:

Inresa till Sverige
Regeringens plan
Folkhälsomyndigheten

Skola & Utbildning
A-kassa
Krisinformation
Restauranger
Arbete


3 Myter om PCR-test

Ända sedan COVID pandemin påbörjade så har det spridits mycket desinformation, lögner och myter kring PCR-test. Först och främst är det viktigt att inse att det finns folk som tjänar pengar på att sprida desinformation, då det generar många klick och annonsintäkter med kontroversiella åsikter. Därför är det viktigt att utbilda sig och hålla ett öppet sinne för att inte motverka framstegen som världen redan mot pandemin.

Idag ska vi ta en titt på 3 myter som ofta cirkulerar kring PCR.

Folkhälsomyndigheten har sagt att PCR inte upptäcker COVID

Falskt

Folkhälsomyndigheten skrev för ett tag sen en artikel som lätt kan misstolkas, och har gett kol på elden för myter om att PCR-test inte fungerar.

Meningen i fråga är “PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Precis som meningen lyder kan PCR-test inte avgöra om du är smittsam. Dock så kan PCR definitivt avgöra om du bär på smittan. En viktigt distinktion för att uppfatta artikelns verkliga mening.

Det fanns även ett populärt urklipp som cirkulerade med Kary Mullis, uppfinnaren av PCR-test och nobelpris vinnare. urklippet var taget helt ur kontext för att sprida desinformation och handlar om ungefär samma sak som FHM gick ut med.

Artikeln i fråga var är gammal och handlade om PCR-tester för att upptäcka HIV smitta, där “Kary Mullis” beskrev det så här:

“PCR is intended to identify substances qualitatively, but by its very nature is unsuited for estimating numbers. Although there is a common misimpression that the viral load tests actually count the number of viruses in the blood, these tests cannot detect free, infectious viruses at all; they can only detect proteins that are believed, in some cases wrongly, to be unique to HIV. The tests can detect genetic sequences of viruses, but not viruses themselves.”

Det finns 3 fel i den här myten.

 1. Det var inte en quote från Kary Mullis, snarare en artikel som skrevs av John Lauritsen.
 2. Det handlar inte om COVID, utan om HIV.
 3. Innebörden är exakt samma, den hänvisar till att PCR-test inte kan avgöra hur smittsam personen med HIV är. Alltså, hur lätt personen i fråga kan sprida viruset vidare.

PCR-test ger ofta fel svar

Falskt

Både i början av pandemin och under tidens gång har det slängts runt siffror och procenter med antalet felsvar som PCR ger. Bortsett från att dessa siffror ofta är manipulerade och vinklade så finns det två kategorier som avgör ett PCR-tests säkerhet.

1. När testet var taget

En avgörande faktor i hur säkert ett PCR-test är beror på tidpunkten det var taget. I början av smittan när symtomen är som värst hamnar virusets arvsmassa i svalget och näsan. Efter att tiden går så försvinner arvsmassan mer och det blir svårare att få ett säkert resultat. Därför hänvisar man till karantän och restriktioner för de som varit smittade då PCR-test kan ge ett negativt svar efter t.ex 8 dagar medans du fortfarande bär på smittan. Om du testar dig så fort som möjligt när du visar symtom så kommer du få ett garanterat resultat.

2. Hur testet utfördes

När PCR-test började användas för COVID tester gav det mycket osäkrare provsvar än vad det gör nu. Det beror helt enkelt på att efterfrågan av PCR-test höjdes enormt, vilket ledde till personalbrist och stress som påverkade provsvarens säkerhet. Nu när läget har stabliserats och vården har kommit ikapp är det inte längre ett problem.

Sedan är det viktigt att tänka på att inget test i hela världen kan ge 100% säkra provsvar. Även om det är en extremt låg chans för felsvar så kan det i ovanliga fall hända.

PCR-test är smärtsamt

Falskt

PCR-test är relativt enkla och skonsamma att utföra. I vissa fall kan det ge obehag med en provpinne i svalget och man kan känna att man behöver hosta, vilket är helt normalt. När det tas i näsan kan det kittlas och framkalla nysningar, vilket också är helt normalt. I det stora hela är PCR-test inte smärtsamt alls.

Har du andra frågor och funderingar om PCR-test? Kontakta oss så ger vi svar på det direkt.


Covid: Att tänka på när du reser

Krav och begränsningar under Covid kan göra det svårt att veta vad som behövs för att resa. Därför har vi gjort en lista på saker att tänka på när du reser så du vet vem man skall kontakta, vad man bör tänka på och hur man testar sig innan och efter avresa.

Olika begränsningar för olika länder

Beroende på vilket land du reser till och vilket transportmedel du använder, så finns det en del olika begränsningar som du behöver följa. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, både för din skull och för andras.

Det personliga anvsvaret gäller även för att ta reda på vilka begränsningar du behöver följa. Vi på Scantest har inte möjlighet att ta reda på alla specifika krav mellan olika länder, då de kan ändras snabbt utan förvarning.

Det absolut bästa är att kontakta myndigheterna i landet du reser till, utrikesdepartementet eller Svenska ambassaden. På så sätt får du uppdaterad information så att du inte blir nekad inträde.

Inrikes resor

Smittspridningen är svår att förutsäga, därför kan nya restriktioner införas med kort varsel. Det är bra att planera i förväg om det kommer ytterligare omständigheter som gör att du kanske fastnar i en ort eller behöver ta omvägar för att komma hem.

Följ de regionala rekommendationerna som gäller på ditt resmål. Webbplatsen Krisinformation.se samlar information om rekommendationer i olika regioner. Håll dig uppdaterad så att du kan planera bättre.

Utrikes Resor

Vid utrikes resor är det ännu viktigare att hålla sig uppdaterad då restriktioner kan i värsta fall stranda dig utomlands.

Här finns några källor du kan använda dig av vid utrikes resor:


Checklista för resa

 • Kolla upp begränsningar och krav med Utrikesdepartementet, ambassaden och eventuellt myndigheterna i landet du reser till
 • Boka en tid för test. Oftast är det ett PCR-test med reseintyg som krävs, då kan du boka hos oss i Malmö och Göteborg. Om det är ett snabbtest du behöver så finns det i alla våra lokaler.
 • Se till att din reseförsäkring täcker eventuell smitta.
 • Ha en resebuffert utifall du inte kan resa hem som planerat.

Försäkring

När du reser är det viktigt att ha koll på sin reseförsäkring då det kan förekomma undantag för länder som UD avråder att resa till.

Kolla med ditt försäkringsbolag om du behöver teckna ett tilläggs avtal för resor under covid.

När du reser tillbaka till Sverige

Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att alla som reser in i Sverige ska testa sig för covid-19.

Du skall även testa dig en gång till fem dagar efter hemresan och stanna hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.

Utvecklar du inte symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan du röra dig fritt så länge du följer de råd och rekommendationer som gäller för alla.

Olika krav för tester

Beroende på vilket land du reser till och vilket transportmedel du använder så är det olika krav på test.

PCR-test är ett krav för de flesta resorna med flyg, och i vissa fall även ett antikroppstest.

Snabb antigen test är aktuellt för de flesta resor över land, som t.ex från Sverige till Danmark.

Obs. Kraven varierar mycket. Du måste kolla upp vad som krävs för inträde till landet du ska resa till. Du måste också ha med dig ditt pass som du skall använda under resan.

PCR-test

Scantest erbjuder Nordens snabbaste och billigaste PCR-test. Tiden mellan provtagning och provsvar är sällan mer än 60 minuter och kostar endast 1199:- med certifikat inkluderat. Du kan både boka tid och komma på drop-in.

PCR-test erbjuder vi i alla våra lokaler. Kostar från 699 SEK och tar mellan 20 minuter till 12 timmar beroende på vilket test du väljer.

Snabb Antigen Test

Nordens billigaste snabbtest erbjuder vi i alla våra lokaler. Det tar endast 15 minuter för provsvar och kostar 399:-

Oavsett vilket test du behöver eller vart du ska, så kan vi alltid hjälpa dig.

Kontakta oss här

Eller boka tid för test idag.


Social distansering: Hur du undviker att smitta dina nära och kära

COVID pandemin drabbar oss alla på olika sätt, och ordet ”social distansering” har nu blivit ett vardagsord när det rör sig om att minska smittspridningen. Men vad grundar sig social distansering i, och vad säger forskningen om det? Idag ska vi kika mer på vad social distansering innebär och hur du kan undvika att smitta dina nära och kära.

Vad innebär social distansering?

I modern historia har världens alla utbrott av sjukdomar bekämpats till en del av social distansering. Termen har blivit allt mer känd under COVID pandemin då smittan sprids väldigt fort mellan människor. Social distansering implementeras när smitta kan ske mellan människor, och brukar mätas på 1-2 meters avstånd.

1-2 meters regeln finns till för att nära kontakt med människor ger ökad risk för droppsmitta.

Vad är droppsmitta?

Droppsmitta är något som kommer genom ”droppar” från person till person. Oftast sker det via hosta eller nysningar, men det kan även hända bara utav att man pratar med varandra. Tyvärr är det via droppsmitta som COVID sprids, och därför är det viktigt att du håller social distansering och bär munskydd när du är runt människor.

Vad säger forskningen om social distansering?

Forskningen har under föregående pandemier visat att social distansering är en viktigt del av att bekämpa utbrott av virala sjukdomar. Men även fast det finns goda kunskaper i hur sjukdomar sprids så är det en hel del olika faktorer som spelar in beroende på vart det är, och vilken sjukdom det handlar om.

Spanska influensan - Världshistoriens dödligaste pandemi

År 1918 härjade den så kallade ”spanska influensan” över jordklotet. Sjukdomen spreds fort med hög risk för allvarliga skador eller död. 50 miljoner människor miste livet av spanska influensan, och världen var aldrig densamma igen.

Forskare studerar denna pandemi för att kunna peka ut exakt vad som gav resultat för att stoppa smittspridningen. Social distansiering är ofta hyllad som nyckeln till att utbrottet inte blev ännu värre.
Många städer implementerade social distansering som ett sätt att platta ut kurvan, och det gav väldigt goda resultat. Däremot så var det många städer som INTE implementerade social distansering, och nu har man kunnat studera skillnaderna med smitta mellan de som gjorde, och inte gjorde det.

Dessa studier har varit till en enormt stor hjälp i COVID pandemin, då man har kunnat tidigt utgå ifrån det vi lärt oss sen innan, vilket har gjort spridningen av smittan lindrigare än vad det hade kunnat vara.

Hur du kan skydda dina nära och kära

Social distansering misstolkas ofta som en form av isolering. Många tror att man måste hålla sig borta från andra människor genom att undvika all form av kontakt.

Det rätta sättet att hålla social distansering inom familjen eller med dina vänner är inte att isolera er. Det viktiga är att du tänker på att du håller avstånd och undviker fysisk kontakt när det är möjligt.

Med social distansering bör man tänka så här:

 • Följ instruktioner från myndigheter
 • Undvik onödiga resor/aktiviteter
 • Arbeta hemifrån om det är möjligt
 • Undvik kollektivtrafik
 • Håll avstånd till andra människor
 • Undvik att komma nära folk i riskgrupper (äldre eller sjuka)
 • Tvätta händerna ofta, speciellt när du kommer hem

Man bör helt enkelt undvika att utsätta sig själv och sina anhöriga för ökad smittorisk.

Hur man minskar risken för sin familj:

 • Håll koll på hur mycket du behöver handla för att undvika onödiga resor till mataffärer
 • Håll kontakten med din släkt och familj med telefon eller videochatt
 • Låt inte pandemin gå ut över ditt barns psykiska hälsa
 • Träna hemma, det är en viktig del av att hålla sig frisk

Det är viktigt att du även lägger extra omsorg till dina barn. Att vara social är en stor del av att växa upp, och när distans och isolering sätts i fokus kan det gro en psykisk ohälsa hos de små.

Social distansering betyder inte att du skall sluta vara social.
Prata ofta med dina barn och din partner, lägg extra mycket vikt i att vara social med din familj och släkt. Att känna sig ensam påverkar oss alla olika, men vi alla kan göra skillnad.


Varför är det bra att testa sig?

När man testar sig för COVID så drar man sitt strå till stacken för att utrota pandemin. Tyvärr så finns det dock, alldeles för många ”om-och-men” när det kommer vill varför det är bra att testa sig.

Idag ska vi ta en titt på dessa frågor och funderingar som du kanske har, varför är det bra att testa sig, och när skall man göra det? Fortsätt läsa så skall vi ta reda på det.

Du kan vara i riskgrupp utan att veta om det

COVID sprids snabbt och hänsynslöst, och smitta kan ske på många olika sätt. En vanlig tanke är att du inte är i riskgruppen och därför inte behöver testa sig, men det är absolut inte sant.

Förutom att dina nära och kära kan vara i riskgrupper, så kan även du vara det utan att du vet om det.

Detta är Folkhälsomyndighetens lista på påvisade tillstånd som har en högre riskfaktor vid smitta:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni
 • Downs syndrom

Många av tillstånden på listan kan vara oupptäckta och ge svåra komplikationer vid eventuell smitta. Därför är det bra att man testar sig så att man kan få rätt hjälp innan det är för sent.

Du kan smitta, även utan symptom

Det är inte helt ovanligt att man är positiv för COVID utan att man har några symptom. Problemet är då att smittan sprids vidare utan att du vet om det.

Även fast risken för ytterliggare smitta minskar när man är sjuk utan symtom så finns det en stor risk att du sprider vidare sjukdomen till någon av dina nära och kära, och kanske är någon av dem i riskgruppen?

Om du testar dig med jämna mellanrum så vet du säkerligen om du är smittad eller inte, och kan då ta förebyggande åtgärder för att förhindra ytterligare spridning.

Det hjälper regeringen att anpassa sig efter smittan

När du testar dig, vare sig du är positiv eller negativ så hamnar du anonymt i statistiken. Och det är statistiken som regeringen utgår ifrån när de inför nya regulationer och restriktioner.

Om du inte testar dig men fortfarande blir sjuk så existerar du inte i tabellen. Om det då är ett flertal människor som är likasinnade så finns inte möjligheten för samhället att vidta åtgärder i god tid.

Problemet blir då uppenbart, smittan ökar och fler restriktioner kommer att krävas. Så för din och allas välmående och överlevnad så bör du testa dig regelbundet.

Det ger mer insikt i hur pandemier fungerar

Tidigare i människans historia har vi inte haft möjlighet att samla tester och data på samma sätt som vi kan nu, därför är det viktigt att testa sig, då det bidrar med mer information till hur smitta sprids.

COVID är smittsamt, obehagligt och i några fall, dödligt. Världen behöver samla in data för att bättre förstå hur COVID sprids, vilka som är i riskgrupp, och hur man bäst behandlar det. Både för den pågående pandemin, och eventuellt framtida pandemier.

Varför är det bra att testa sig med antikropp test?

Om du har varit sjuk i COVID eller haft misstankar om det så är det bra för din skull att göra ett antikropptest.

Det är vanligt att folk får en känsla av trygghet efter att de har tillfrisknat, men det är inte garanterat att din kropp har byggt upp antikroppar mot COVID. Därför är det viktigt att du testar dig så att du vet med säkerhet om du är skyddad.

Antikroppar är inget garanterat skydd mot ytterliggare smitta. Däremot så är det påvisat att folk med antikroppar har mer skydd mot att bli allvarligt sjuka i COVID, och det skyddet håller upp till 6 månader efter att provet har tagits. Ett positivt test för antikroppar betyder även att din risk för att smitta andra är mindre.

Vill du hjälpa samhället genom att testa dig? Klicka vidare här för att boka en tid.


Hur man kan hjälpas åt i Coronatider

Det är upp till var och en att bidra för att minska smittspridningen. Men det är svårt när vi har omständigheter som tvingar oss att hålla avstånd till andra människor. Pandemin har drabbat alla, vare sig det är ekonomin, hälsan, eller psyket så har ingen kommit undan oskadd. Idag ska vi se närmre på hur man kan hjälpas åt i coronatider.

Vidta alltid försiktighetsåtgärder

Första hjälpen för COVID pandemin är att alltid tänka på hur du kan undvika att sprida smitta.

Håll dig isolerad i minst 2 veckor om du misstänker, eller vet att du är smittad.

Det är viktigt att du gör allt i din makt för att undvika att sprida smittan. Även om du kanske inte är i en riskgrupp, så kan du sprida vidare viruset till någon som är det.

Undvik att åka kollektivtrafik under rusningstider.

Om du inte har något annat val så se till att ha med dig munnskydd och/eller visir.

Tvätta händerna ofta med tvål i varmt vatten.

Upp mot handleden för bästa effekt.

Hemlösa behöver din hjälp

Hemlöshet är ett problem som under COVID pandemin har både ökat, och förvärrats. Ökad arbetslöshet och lång behandlingstid på A-kassa gör det svårt för utsatta människor att få den hjälpen de behöver. Problem uppstår även för hjälporganisationer, då kraven på distans och säkerhetsåtgärder gör det svårare att ge de drabbade hjälpen de behöver.

För samhällets mest utsatta kan du göra skillnad på många sätt, genom att t.ex donera kläder, bli månadsgivare, engagera ditt företag eller volontärarbeta hos stadsmissionen.

Psykisk ohälsa – ett växande problem

Psykisk ohälsa har alltid varit ett problem, men det är ännu större nu när samhället möter så många hinder, och man är tvungen att isolera sig. Vare sig det är för din familj, dina vänner eller en främling så är det alltid viktigt att ge stöd åt sin omgivning.

Det krävs inte mycket för att hjälpa någon som mår dåligt, men det är alltid en bra start med ett telefon samtal för att fråga hur hen mår.

Tecken på psykisk ohälsa:

 • Personen är trött ofta
 • Personen beter sig märkligt
 • Personen äter dåligt
 • Personer dricker mycket eller tar droger

Detta är såklart bara ett fåtal av tecknena, och det kan variera mycket. Men är man orolig så är det alltid värt att sträcka ut en hjälpande hand.

Om du undrar över hur man går tillväga för att prata med någon som mår dåligt så bör du läsa Suicidezeros artikel om hur man samtalar med någon som mår dåligt

Hur ditt företag kan hjälpa vården

Pandemin har satt sina klor i många aspekter av vårt normala liv. Du som har företag har möjlighet att göra stor skillnad på många sätt genom att t.ex:

Du som har ett bemanningsföretag kan även hjälpa din region genom att göra en intresseanmälan för att bemanna sjukvården.

Här kan du se region Skånes lista över hur du kan hjälpa till med ditt företag.

Hur du som privatperson kan hjälpa vården

Sjukvården har, och ser fortfarande ett tryck som de aldrig skådat förut. När sjukhus är överbelastade och personal får jobba dubbelt så är det mycket uppskattat med din hjälp. Som licenserad läkare eller sjuksköterska kan du hjälpa till med:

Du som inte har en utbildning inom vården kan hjälpa till regionen med yrken som service, lokalvård, kök, tvätteri och transport för att underlätta belastningen för sjukvårdspersonal.

Om du har några frågot eller funderingar på hur du kan hjälpa till i region Skåne, kontakta oss gärna här.