Scantest Hyllie Center kommer att stänga

Ledningen för Scantest är ledsna över att meddela sina lojala kunder att Hyllie test center i Malmö stänger sina dörrar idag, den 26 november 2021.

Beslutet fick fattas eftersom hyresavtalet om långtidsparkeringen nu har upphört och ägarna har bestämt sig för att använda platsen för sina egna ändamål och bebyggelse. 

Scantest har inte lyckats att hitta ett alternativt utrymme i närheten, så det finns inget annat alternativ för det som var ett av de första storskaliga Covid-19 testcenter i Malmö än att stänga.

Platsen var tänkt att vara en tillfällig lösning samtidigt som företaget förvärvade nya lokaler. Efterfrågan på tester, och i synnerhet en drive-through, blev dock så stor att centrumet behövde hållas öppet, särskilt när tusentals Öresundspendlare krävde ett prov var 48:e timme. Under sin mest hektiska tid hjälpte centret 1 000 personer per dag och bidrog på så sätt till att bromsa spridningen av viruset inom regionen och över Öresund.

Nu när vaccinations graden är hög och efterfrågan på testning har minskat kan vi mer än väl betjäna våra kunder på vårt moderna och skräddarsydda testcenter på Lokgatan 12, bara några steg från Malmös centralstation. Det är också ett mycket mer väderbeständigt alternativ, med den kalla och mörka vintersäsongen framför oss.

Naturligtvis övervakar företaget ständigt den nuvarande Covid-19-situationen och behovet av tester i regionen. Scantest utesluter inte att ytterligare ett center öppnas om det skulle behövas. Vårt huvudmål är fortfarande att hjälpa till med säker och fri rörlighet för människor under hela pandemin.

Du hittar vårt Malmö C-center bara några steg från Centralstationen, nära taxihållplatsen och hämtnings- och avlämningsområdet.

Scantest Malmö C, Lokgatan 12 Malmö

 


Ett meddelande till våra värdefulla kunder

This week, you may have read news regarding IVO's criticism of our PCR test method.

No PCR tests, either with us at Scantest or any other test center in the world, are 100% safe. As previously mentioned, we have the greatest confidence in the tests we perform based on the continuous and detailed information we receive from our supplier with many years of experience in the industry.

Since the contacts with IVO began, we have started using new PCR tests which, according to the manufacturer, are approved for use on asymptomatic patients. We therefore believe that for some time now we have been acting in accordance with the decision made by IVO, and we intend to submit a letter to IVO in the near future that clarifies this situation. Due to our position on this issue, there is no reason to discontinue our test operations until IVO has been given the opportunity to evaluate the test method currently in use.

Our entire business, and in particular our hygiene processes, puts the safety of both staff and customers first and foremost. During all the time we have been active in testing for Covid-19, it has been our obvious mission to do our utmost to limit the spread of the virus - something we are extremely proud of.

Vector by Vecteezy


EU covidbevis logo

Scantest ansluter till Eu:s Covidbevis

Scantest är nyligen ansluten till Europeiska unionens Covid -certifikat. Det innebär att våra kunder som är europeiska medborgare eller invånare som vill resa inom EU kan nu testas för covidbevis hos oss på Scantest och mottag ett digitalt eller utskrivet reseintyg utfärdat av e-hälsomyndigheten.

Certifikatet möjliggör fri och obehindrad rörelse i hela EU och dess giltighet och autenticitet kan verifieras av alla medlemsstater. Testresultaten är giltiga i några få dagar till högst sju dagar, beroende på testmetoden. Det är fortfarande resenärens eget ansvar att kontrollera med sina resmål vilka test som krävs för inresa och vilken giltighet som gäller för testet. 

Vid mottagande av ett negativt testresultat blir intyget tillgänglig digitalt via en digital brevlåda (Kivra, Min bildighetspost, Digi-mail eller E-boks) för svenska invånare och medborgare. Scantest kan också utfärda ett utskrivet certifikat till kunder utan e-legitimation. Detta kommer att finnas tillgängligt för upphämtning på kvällen samma dag som testet ägde rum beroende på vilket test du väljer. Kunderna kommer att fortsätta att få Scantests normala reseintyg eller läkarintyg som är tillgängligt för alla och gäller för resor inom EU och internationellt.

Tjänsten är nu tillgänglig på alla våra testcenter för både våra antigen- och PCR-tester. Du kan boka en tid och begära ditt EU -certifikat här.